Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Jakie jest maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 70% badania przemysłowe
 • 45% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% badania przemysłowe
 • 35% prace rozwojowe;

W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 80% badania przemysłowe
 • 60% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 75% badania przemysłowe
 • 50% prace rozwojowe;

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 2 000 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy
 • Maksymalna wartość dofinansowania [zł]: 20 000 000,00 zł

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Projekty w ramach poddziałania 1.1.1 POIR przeznaczone są dla przedsiębiorców, których innowacyjne pomysły posiadają duży potencjał komercjalizacji. Ponadto w ocenie dużą, a nawet decydującą, rolę odgrywa zespół, który dla beneficjenta będzie realizował badania. Projekty powinny również wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ułatwieniem dla beneficjentów jest niewątpliwie możliwość zlecenia części prac badawczych do wyspecjalizowanych instytucji badawczych.

Poczytaj więcej