Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (WIELKOPOLSKA)

Na co?
Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji, co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
1. Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny poziom dofinansowania: (do) 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30..

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Bardzo ciekawą możliwością jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako element projektu eksportowego. Może to być szczególnie interesujące dla podmiotów, których plany inwestycyjne nie są na tyle innowacyjne, by ubiegać się o dofinansowanie w działaniu WRPO 1.5.2. Warta podkreślenia jest również wysokość pomocy – do 85% w ramach pomocy de minimis. Należy przyłożyć szczególną wagę do kwestii wykorzystania de minimis nie tylko w spółce ubiegającej się o wsparcie, ale także w innych podmiotach powiązanych z wnioskodawcą.

Poczytaj więcej
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61