Dotacje dla przetwórstwa

Przemysł spożywczy w Polsce jest jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Stanowi on ¼ całego przemysłu w Polsce, stąd też można jednocześnie powiedzieć, że stał się on siłą pociągową całej gospodarki. Unia Europejska wspiera procesy dostosowawcze rolnictwa do wymogów ryków europejskich oraz przetwórstwa.

W roku 2014 rozpoczęto nowy program na lata 2014-2020, w ramach którego należy wyróżnić działanie skierowane  dla tego sektora – „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

W ramach tego konkursu o środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący takie rodzaje działalności jak przetwórstwo owoców, warzyw, mleka, mięsa, ziemniaków, zamrażania i przechowywania produktów rolnych oraz sprzedaż hurtowa owoców, warzyw, zboża, kwiatów i roślin.

Przetwórcy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a dotacja może wynieść maksymalnie 3 mln zł a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów nawet 15 mln zł.

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przewidziała także dotacje dla tzw. „małych przetwórców” czyli dla rolników podlegających z mocy ustawy i w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, którzy chcą zająć się przetwórstwem swoich produktów. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000zł. Poziom pomocy to 50% co oznacza, że możliwa jest refundacja inwestycji na poziomie 600 tys. zł.

Oferujemy naszym Partnerom opracowanie kompletnych aplikacji o dotację na wsparcie działalności w sektorze przetwórstwa. Nasza oferta kompleksowo obejmuje m. in. wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, sporządzenie ekonomicznego planu operacji (biznes planu) oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami a także rozliczanie poniesionych wydatków poprzez sporządzenie wniosku o płatność.

Przetwórcy

„Mali” przetwórcy

Związki grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, maksymalnie do 3 mln. zł

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, maksymalnie do 300 tyś. zł

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, maksymalnie do 15 mln. zł