Dotacje dla rolnictwa

Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rolnictwo stało się nowoczesne i konkurencyjne, a dochody rolników wzrosły trzykrotnie. Rolnictwo w UE traktowane jest w szczególny sposób. Ponad 40 proc. unijnego budżetu przeznczone jest na zasoby naturalne: rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i środowisko.

Dzięki tym środkom możliwe jest realizowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, przewidziała szereg działań wspierających działalności rolników:

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych projektu

  • Modernizacja gospodarstw rolnych
  • Premie dla młodych rolników
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw
  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
  • Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych

Oferujemy naszym Partnerom kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami.