Dotacje na projekty badawczo – rozwojowe

Przesuwanie akcentów ze wsparcia inwestycji produkcyjnych w obszar projektów ze sfery badań i rozwoju jest naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego Polski. Oprócz wciąż wysokich potrzeb kapitałowych związanych z inwestycjami w nowe moce produkcyjne przedsiębiorstwa coraz aktywniej inwestują w prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi.

Polskie firmy coraz częściej inwestują w działalność B+R. Nie bez znaczenia pozostają tu środki z Unii Europejskiej, których dostępność w latach 2014 – 2020 stworzyła liczne szanse dla rozwoju sektora B+R.

Oferujemy naszym Partnerom opracowanie kompletnych aplikacji o dotację w ramach programów B+R na poziomie międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym.

Nasza oferta kompleksowo obejmuje m. in. wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, pisanie projektu wraz z załącznikami, skompletowanie wymaganej dokumentacji do podpisania umowy oraz rozliczanie poniesionych wydatków.

Wspólnie z naszymi Partnerami realizujemy projekty badawczo – rozwojowe dofinansowane m.in. z:

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • Programów badawczych prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (m.in. STRATEGMED, BIOSTRATEG, INNOLOT i inne)
  • Programów ramowych Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020, COSME, 7 Program Ramowy i inne)

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

do 70% na badania przemysłowe

do 45% na prace rozwojowe

do 60% na badania przemysłowe

do 35% na prace rozwojowe