Dotacje na rozwój działalności eksportowej

W dzisiejszym świecie przedsiębiorcy są niejako zmuszeni do funkcjonowania nie tylko na rynku lokalnym, czy ogólnokrajowym, ale i międzynarodowym. Dzięki temu mają szansę na rozwój swojej działalności i wypracowywanie wyższych zysków. W kontekście działalności w skali międzynarodowej można mówić o internacjonalizacji.
Wiele przedsiębiorstw rozpoczyna współpracę z partnerami zagranicznymi, głównie w zakresie sprzedaży swoich towarów lub zakupu surowców i materiałów.

Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw

Oferujemy naszym Partnerom opracowanie kompletnych aplikacji o dotację na wsparcie działalności eksportowej. Nasza oferta kompleksowo obejmuje m. in. wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, sporządzenie Planów Rozwoju Eksportu oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, skompletowanie wymaganej dokumentacji do podpisania umowy oraz rozliczanie poniesionych wydatków.
Wspólnie z naszymi Partnerami realizujemy projekty proeksportowe dofinansowane m.in. z:

  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR 3.2. Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw)
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (Wsparcie internacjonalizacji MŚP)
  • Programu GO_GLOBAL.PL prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.