Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskujemy dotacje unijne dla naszych Partnerów od lat. Prace badawczo – rozwojowe, inwestycje, oprogramowanie, innowacje – na tym się znamy. Naszą skuteczność potwierdzają nasi Partnerzy, z którymi współpracujemy od lat. Przedsiębiorstwa, jednostki publiczne, instytuty naukowo – badawcze, a nawet parki narodowe.

Jak pracujemy? Na pewno skutecznie. Dlaczego? Ponieważ mamy wypracowane i sprawdzone standardy. Podejmujemy się nawet trudnych wyzwań i nigdy nie zawodzimy naszych Partnerów. Dlaczego? Ponieważ podpisujemy umowy z naszymi Partnerami na projekty, których potencjał oceniamy jako wysoki.

Przed podjęciem współpracy proponujemy analizę potencjału pomysłu, który podlegać będzie aplikowaniu o dotacje. W warunkach pełnej poufności ocenimy projekt i wskażemy obszary, które wymagają modyfikacji. Przedstawimy również naszą ocenę szans uzyskania dotacji, opierając się na najbardziej aktualnych dokumentach źródłowych. Zarekomendujemy Partnerowi najlepsze rozwiązanie, a później będziemy wspólnie pracować na sukces!

Po pozytywnej opinii dotyczącej przyznania dotacji, profesjonalnie przygotujemy Partnera do podpisania umowy
o dofinansowanie. W etapie rozliczania projektu, opracujemy wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami. Po zakończonym projekcie, przygotujemy Partnera do kontroli projektu.

IDEA Konsulting świadczy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania inwestycji ze środków unijnych. Oferta stworzona została w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby naszych Partnerów oraz została dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Od początku naszej działalności specjalizujemy się w obsłudze następujących podmiotów:

  • przedsiębiorcy (sektor MSP oraz duże przedsiębiorstwa)
  • sektor nauki, badań i rozwoju
  • sektor przetwórstwa rolno-spożywczego
  • sektor publiczny i przedsiębiorstwa komunalne

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów , które:

  • planują realizacje projektów inwestycyjnych w oparciu o fundusze UE
  • potrzebują wsparcia i doradztwa w zakresie systemu wydatkowania pomocy publicznej
  • ubiegają się o kredyt inwestycyjny
  • potrzebują pomocy w zakresie realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego środkami publicznymi
  • poszukują najbardziej efektywnej linii finansowania projektów
  • potrzebują pomocy w zakresie procedury odwoławczej/protestu