Profesjonalne analizy finansowe

Analiza finansowa pozwala na ocenę stanu finansów firmy czy instytucji, a także na ocenę planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, przez wewnętrzne organy zarządzające, a także inne zainteresowane podmioty.

Analizę finansową stosują m.in. instytucje kredytujące, aby po pierwsze ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki czy kredytu, a następnie aby monitorować wypłacalność danego podmiotu. Jest również często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie ich przedsiębiorstwa.

IDEA Konsulting przygotowuje analizy finansowe obejmujące m.in:

 • analizę wstępną bilansu pod kątem majątkowym, kapitałowym i kapitałowo-majątkowym
 • analizę wskaźnikową:
  • płynność finansowa
  • sprawność działania przedsiębiorstwa (wskaźniki rotacji zapasów czy należności)
  • zyskowność
  • rentowność
  • zadłużenie
 • analizę opłacalności inwestycji (NPV, IRR i inne)

Stworzone przez nasz zespół analizy finansowe, posłużyły wielu naszym Partnerom do realizacji celów biznesowych.