Przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności

Jednym z najistotniejszych czynników oceny projektu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw jest biznes plan. Odpowiednikiem biznes planu dla projektów infrastrukturalnych, komunalnych jest studium wykonalności, które przeznaczone jest dla inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych takich jak samorządy czy samorządowe osoby prawne.

Dobrze napisany biznes plan jaki i studium wykonalności stanową jednocześnie plan działań w średnim i długim okresie funkcjonowania projektu. Dlatego też jest on jednym z kluczowych elementów oceny przez banki bądź inne instytucje, finansujące realizację ciekawych pomysłów.

IDEA Konsulting i jej pracownicy realizowali kilkadziesiąt projektów związanych z przygotowaniem biznesowego opisu pomysłu i studium wykonalności. Pomagaliśmy stworzyć je osobom niezaznajomionym z wiedzą biznesową, innowatorom, biznesmenom jak i gminom czy innym instytucjom publicznym.

Tworzymy biznes plany i studia wykonalności pod inwestycje wymagające szczególnej analizy, pod kątem opłacalności i wykonalności:

  • jako załącznik do projektów finansowanych z funduszy europejskich
  • dla celów kompleksowej analizy opłacalności inwestycji
  • dla celów uzyskania zasilenia finansowego (kredyty, venture capital, wpłaty na poczet kapitału, podwyższenia kapitału i inne)
  • dla celów zmian organizacyjnych i strukturalnych
  • jako strategie rozwoju przedsiębiorstw