Rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskanie dofinansowania to tylko połowa sukcesu w drodze do otrzymania dotacji. Dla Beneficjenta najtrudniejsze okazuje się poprawne rozliczenie projektu. Tylko prawidłowo przygotowany, terminowo przedłożony wniosek o płatność pośrednią lub końcową wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do refundacji poniesionych kosztów.

Doskonale wiemy, że w zależności od wielkości i charakteru projektu, proces ten potrafi być pracochłonny i rozciągnięty w czasie, dlatego aby uniknąć poprawek, odsuwających w czasie płatność, wniosek musi zostać szczególnie starannie przygotowany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie rozliczania projektów

Aby pomóc Partnerom w tym procesie, oferujemy swoją pomoc w następującym zakresie:

 • Nadzorujemy realizację projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie
 • Opracowujemy dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji (wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność pośrednią i końcową),
 • Wskazujemy najważniejsze zapisy dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do rozliczenia wniosku, zgodnie z zalecaniami instytucji wdrażających
 • Przedstawiamy procedury dotyczące wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym
 • Pomagamy we właściwym oznakowaniu dokumentów oraz oznakowaniu zakupionego sprzętu
 • Opracowujemy korespondencje do instytucji wdrażających na rzecz zamawiającego
 • Doradzamy w obszarze możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu
 • Weryfikujemy dokumentację zgromadzoną w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie
 • Weryfikujemy i przygotowujemy wspólnie z Partnerem dokumenty do kontroli projektu
 • Przygotowujemy Partnera do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty