Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Doskonała propozycja dla przedsiębiorstw sektora MSP, które mają zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi świadczone przez jednostki naukowe (wyłączny możliwy wykonawca usług). Dotyczy to zwłaszcza niewielkich projektów, które nie mogą liczyć na dofinansowanie z innych źródeł.

Poczytaj więcej
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp